OFERTA

Pakiet obejmuje:

 • Prowadzenie ewidencji podatkowych.
 • Obsługa kadrowo-płacowa.
 • Wyliczanie zobowiązań PIT, CIT, VAT i ZUS.
 • Sporządzanie i składanie deklaracji US i ZUS.
 • Brak dodatkowych kosztów, stałe miesięczne wynagrodzenie.
 • Szczegółowy zakres poniżej.

Usługi z zakresu prowadzenia księgowości klienta obejmują:

 • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej począwszy od wyboru formy działalności, poprzez sposób opodatkowania, po formalności w organach rejestrowych.
 • Oferujemy prowadzenie księgowości w zakresie księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, ewidencji ryczałtowych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT z ustaleniem zobowiązań podatkowych.
 • Obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na poczet zobowiązań podatku dochodowego.
 • Sporządzenia zeznania rocznego bądź sprawozdania finansowego.

Usługi w dziedzinie kadr i płac obejmują obsługę właściciela firmy oraz jego pracowników. Do zakresu świadczonych usług należą zagadnienia takie jak:

 • Sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń, obliczanie narzutów na wynagrodzenia oraz wypłat zasiłków chorobowych.
 • Przygotowywanie umów o pracę oraz dokumentów do zatrudnienia i zmian w warunkach pracy i płacy.
 • Rejestrację danych pracowniczych w systemie kadrowo-płacowym.
 • Administracja, zarządzanie i archiwizacja teczek osobowych.
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Ewidencja badań lekarskich i szkoleń BHP.
 • Sporządzenie deklaracji i informacji podatkowych PIT-11, PIT-4R.
 • Sporządzenia deklaracji rozliczeniowych DRA i IWA oraz ich przekazywanie do ZUS.
 • Przygotowywanie list płac, formularzy ZUS RMUA i przesyłanie do klienta.

Ponadto do zakresu naszych usług należą:

 • Sprawozdawczość do GUS.
 • Archiwizacja dokumentów.
 • Sporządzanie zestawień i analiz księgowych dla potrzeb zarządzania firmą.
 • Sporządzanie wyciągów z dokumentacji podatkowej do przedłożenia w bankach przy ubieganiu się o kredyty i pożyczki.

W zależności od potrzeb i oczekiwań klientów zakres usług może być dowolnie modyfikowany.